Halokultura - lutowy wyjazd do teatru. Zapraszamy!