Zaproszenie do składania ofert usług asenizacyjnych - Dni Brzezin.

Zaproszenie do składania ofert usług asenizacyjnych podczas Dni Brzezin 2018.

 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach jako organizator „Dni Brzezin 2018” zaprasza podmioty do składania ofert usług asenizacyjnych.

 

W związku z planowanymi na 24.06. 2018 Dniami Brzezin, jako organizatorzy imprezy, zapraszamy Państwa do współpracy. Wystąpią u nas Anita Lipnicka oraz zespół AFROMENTAL.

Przedmiotem zamówienia będzie dostarczenie i obsługa 16 toalet przenośnych ( w tym 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych, 2 typu vip oraz 13 typu standard) oraz 4 umywalek przenośnych wyposażonych w bieżącą wodę, mydło i ręczniki papierowe do dyspozycji uczestników imprezy na terenie imprezy, tj. Park Miejski, 24.06.2018, w godz. 8:00- 24:00.

 

Nie dopuszczamy możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Oferty można składać do 30.04.2018r. do godz. 12:00., osobiście do siedziby CPiK Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12, pocztą tradycyjną lub mailowo na adres:

kultura@cpik-brzeziny.com.pl