Ważna informacja dot. zajęć dla dzieci i młodzieży