Zaproszenie do składania ofert zabezpieczenia medycznego

Zaproszenie do składania ofert zabezpieczenia medycznego imprezy

„Brzeziny Fest 2019”.

 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach jako organizator imprezy masowej „Brzeziny Fest 2019” zaprasza podmioty do składania ofert zabezpieczenia medycznego.

 

W związku z planowaną na 8.06.2019 imprezą masową „Brzeziny Fest 2019”, jako organizatorzy imprezy, zapraszamy Państwa do współpracy. Wystąpią u nas i.in. O.S.T.R. oraz zespół 4DREAMERS.

Przedmiotem zamówienia będzie zabezpieczenie medyczne imprezy masowej do 5000 uczestników ( nie podwyższonego ryzyka) na terenie Stadionu Miejskiego, 08.06.2019,

w godz. 14:00 - 22:30.

 

Nie dopuszczamy możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Oferty można składać do 15.03.2019r. do godz. 16:00., osobiście do siedziby CPiK Brzeziny, ul. Sienkiewicza 10/12, pocztą tradycyjną lub mailowo na adres:

promocja@cpik-brzeziny.com.pl