Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie dotacyjnym
„Prze(ŁOM)owe wparcie w zawodowym restarcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

W NASZYCH PROJEKTACH OFERUJEMY BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE DO 49
000ZŁ:

BEZZWROTNA DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI – 25 000 ZŁ,

BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW DO 2000
ZŁ/M-C wypłacana przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia
firmy,

szkolenia oraz doradztwo w zakresie: napisania biznes planu,
założenia i prowadzenia firmy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU:

osoby bezrobotne po 29 roku życia,

  osoby mieszkające na terenie województwa łódzkiego w powiatach:
miasto Łódź, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, brzeziński,

  w szczególności zapraszamy: kobiety, osoby o niskich
kwalifikacjach, osoby powyżej 50 r.ż., osoby niepełnosprawne, osoby
długotrwale bezrobotne.