PODZIĘKOWANIA

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością i pracą uświetnili tegoroczne Dożynki

Miejsko - Powiatowe.