O nas


Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną zgodnie z założeniami polityki kulturalnej państwa i Miasta Brzeziny.

Zadania powyższe Centrum realizuje poprzez:

- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,
- rozpoznawanie i koordynacja inicjatyw kulturalnych,
- tworzenie kół zainteresowań,
- organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, naukowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, promocyjnych,
- prowadzenie informacji turystycznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- prowadzenie świetlic środowiskowych,
- organizowanie i koordynacja projektów prospołecznych,
- inspirowanie i wspomaganie ruchów społecznych, organizacji pozarządowych oraz grup twórczych (formalnych i nieformalnych), działających w sferze kultury,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń, doskonalenia zawodowego dla pracowników kultury, wolontariuszy i animatorów organizacji pozarządowych,
- działalność reklamowa i promocyjna w dziedzinie kultury, dokumentowanie działań twórczych.