Projekty

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach uczestniczy w Programie "Halokultura" realizowanym przez Fundację "Projekt Largo" - przy współpracy ze wszystkimi największymi łódzkimi teatrami oraz z Filharmonią Łódzką.

W ramach współpracy Centrum organizuje comiesięczne wyjazdy do łódzkich teatrów.
Mieszkańcy naszego miasta mają możliwość obejrzenia różnorodnych spektaklów w bardzo przystępnej cenie. 

Zapraszamy do udziału w naszych wyjazdach!

HalokulturaCentrum Promocji i Kultury w Brzezinach realizuje projekt "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto" w ramach Programu "Równać Szanse 2016". Uczestnicy to młodzież w wieku 13-19 lat, którzy samodzielnie wykonają powierzone zadania. Grupa projektowa przez kolejne 6 miesięcy będzie krok po kroku poznawać na nowo Brzeziny i w efekcie zerwie ze stereotypem, że jest to miasto nieciekawe i niewarte uwagi młodych ludzi. Dzięki kontaktom z lokalnymi stowarzyszeniami młodzież pozna ludzi pełnych pasji i dowie się, jak ciekawie można spędzać czas w mieście. Zapraszamy do śledzenie efektów
pracy młodych ludzi.

 projekt