Tygodnik BIS

W trosce o komunikację z mieszkańcami Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach wydaje tygodnik "Brzeziński Informator Samorządowy",
w którym publikowane są informacje dotyczące  bieżących wydarzeń lokalnych.


Redakcja tygodnika "Brzeziński Informator Samorządowy"
95-060 Brzeziny
ul. Sienkiewicza 10/12
tel. (46) 874 31 31 wew. 21.

Redaktor naczelny: Michał Gołąbek
e - mail: redaktor.naczelny@cpik-brzeziny.com.pl 

Dział Wydawniczy kontakt
bis@cpik-brzeziny.com.pl
ogloszenia@cpik-brzeziny.com.pl 

 

Archiwalne numery Tygodnika BIS

Tygodnik Brzeziński Informator Samorządowy