Wynajem sal

Cennik wynajmowania pomieszczeń w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach:


1. sala duża (ok. 150 m2)
a) z dostępem do Internetu (dostępne wyposażenie: 80 krzeseł, 10 stolików, ekran, rzutnik, laptop) - 73,17 zł netto (90,00 brutto)/ godz. zegarowa *
b) bez dostępu do internetu i wyposażenia - 50,oo zł netto (61,50 zł brutto)/ godzina zegarowa.

2. sala szkoleniowa (od 15 m2 do 40 m2)
a) z dostępem do internetu (możliwe wyposażenie: 25 krzeseł, 3 stoliki, ekran, rzutnik, laptop) - 20,33 zł netto (25,00 zł brutto)/ godz. zegarowa.
b) bez dostepu do internetu i wyposażenia - 12,50 netto (15,00 zł brutto)/ godz. zegarowa.

3. parking - ceny do uzgodnienia z dyrektorem Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, a w przypadku jego nieobecności z Kierownikiem Administracyjnym.

 

* opłaty pobierane są za każde rozpoczęte 30 minut wynajmu

 

Wniosek o wynajem sali

Regulamin Wynajmowania Pomieszczeń w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach