Debata grupy projektowej

26 czerwca młodzież z grupy projektowej "Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto" zorganizowali debatę miejską poświęconą zmianom w mieście. Dzięki wynikom przeprowadzonej sondy pokusili się o ocenę stanu kultury i społeczeństwa brzezińskiego. Wnioski nie były pozytywne, co dało się także odczuć w dyskusji z zebranymi mieszkańcami. Celem młodzieży jest zmiana sytuacji, poprzez swoje działania starali się dowieść, że Brzeziny to miasto z perspektywami dla młodych ludzi. Przeprowadzili szereg wywiadów z młodymi sportowcami, przedstawicielkami Babeczek Chili - sekcji kulinarnej Stowarzyszenia "Młodzi duchem" oraz burmistrzem miasta Marcinem Plutą. Efekty pracy młodych ludzi będzie można przeczytać w autorskim magazynie, który ukaże się w lipcu. Zapraszamy do lektury.

Projekt realizowany jest w ramach Programu "Równać Szanse" Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

równać szanse   PAFW    PFDM

debata

rownacszanse